مونتاژ

مونتاژ

بعد از عملیات برشکاری سی ان سی برخی از قطعات نیاز دارند که به یکدیگر متصل و مونتاژ شوند تا یک مجموعه کامل دستگاهی را تشکیل دهند.

شیوه های مونتاژ نیز متنوع بوده و بسته به نوع عملکرد دستگاه یا قطعه میتواند بصورت اتصال دائم ( جوشکاری) و یا اتصال موقت( پیچ و مهره) باشد.

قطعات بعد از برشکاری سی ان سی ابتدا تمیزکاری شده و لبه های آنها از تفاله و گرده ذوب برش پاکسازی میشود سپس با توجه به نوع نقشه و یا نظر کارفرما به یکدیگر مونتاژ میشوند.

هر قطعه و مجموعه ای را که مد نظر دارید از ابتدا تا تحویل و ساخت کامل به سی ان سی برش بسپارید.

تمامی حقوق برای این سایت سی ان سی برش محفوظ است.